“joodse taferelen” (2017)

droge naald/inkt/papier/pers